Aktualności

Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka..." podpisana.

Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym  i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną” podpisana

W dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie została podpisana  umowa pomiędzy Gminą Miejską Dynów a  firmą „WELKO” Ewelina Pelc , 37-112 Kosina 750  na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej  w Dynowie przy ul. Bartkówka  wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  1. Budowę kanalizacji sanitarnej o długości 9,8 km;
  2. Dostawę i montaż kompletnej przepompowni ścieków- 3 sztuki;
  3. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnejo długości 781,00 m;
  4. Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowych;
  5. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,9 kWp (na dachu wiaty - miejska oczyszczalnia ścieków).

Wartość robót budowlanych:  6 765 000,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych: grudzień 2022 r.