Aktualności

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz..." podpisana

Umowa o dofinansowanie  realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną” podpisana!

W  dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował  w Dynowie Członek Zarządu – Pan Stanisław Kruczek, ze strony Miasta Dynów umowę podpisali Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak wraz ze Skarbnikiem Gminy – Renatą Potoczną.

W ramach projektu planowana jest budowa kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 11  km i budowa 3 przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną. Projekt obejmuje również wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,9 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie.

Wartość projektu ogółem: 15 019 564,21 zł
Wydatki kwalifikowane: 10 720 712,29 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 9 112 605,44 zł (85 % wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi : 5 906 958,77 zł

Ostateczna wartość projektu i dofinansowania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.