Aktualności

Uwaga ważne - wykaz telefonów, gdzie można dzwonić po pomoc i informację

Szanowni Mieszkańcy Miasta Dynów

Świat walczy z pandemią. Trudno przewidzieć co przyniesie jutro. To jest wyjątkowo niespokojny czas, wymagający od każdego z nas rozsądku, dyscypliny i odpowiedzialności.

W Gminie Miejskiej Dynów codziennie podejmujemy działania mające na celu zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rządowym do soboty 11 kwietnia bieżącego roku wprowadzono zaostrzone przepisy przemieszczania się, zgromadzeń aby maksymalnie ograniczyć kontakty pomiędzy ludźmi.

Wszystkie podjęte działania zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań w kraju nie miały dotąd precedensu, stąd stanowią zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji oraz zrozumienia powagi tych okoliczności.

W związku z powyższą sytuacją zachęcam do korzystania z naszego serwisu  www.dynow.pl. Przekazujemy tylko rzetelne i sprawdzone informacje, stosując się do zaleceń podawanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które znajdziecie Państwo na stronach rządowych (gis.gov.pl).

W sytuacji zagrożenia zachęcam Państwa do telefonicznego kontaktowania się z instytucjami i placówkami odpowiedzialnymi za życie, zdrowie i nasze wspólne bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiam wykaz telefonów, gdzie można dzwonić po pomoc i informację:

ZOZ NR 2 w Dynowie /Ośrodek Zdrowia/:

telefon stacjonarny 16 – 65 21 035 telefon komórkowy: 533 352 364 lub 533 352 361

Centrum Medyczne Dynmed:

Telefon: 16 – 65 21 485 lub 797 825 419

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie:

Telefon: 17 – 8541909, 17 – 8541910, 17 – 8541936, 17 – 8541969

Telefon Alarmowy /sanepid/

606 399 989

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie:

Telefon nr 16-65 21 286 - w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00; wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Telefon alarmowy kom. nr 792 293 846, w godzinach od 7.30 do 19.00 (we wszystkie dni tygodnia).

Urząd Miasta w Dynowie

16 - 65 21 093

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

 17- 25 00 411 lub 17- 25 00 409

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie

 16 – 65 21 092

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Państwowa Straż Pożarna – 998
Policja - 997

Apeluję do Państwa: bądźmy dla siebie dobrzy w tym niespokojnym czasie! Wspierajmy się wzajemnie! Dbajmy o naszych seniorów, pomagajmy osobom starszym i samotnym! Zadbajmy o własne bezpieczeństwo, ograniczmy wychodzenie z domu do niezbędnego minimum! Przestrzegajmy zasad higieny!
Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek. W trosce o zdrowie i życie ZOSTAŃMY W DOMU!!!

Dynów, 26 marca 2020 r.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak