Aktualności

WSPIERANIE INICJATYW PORADNICZYCH (WIP) w 2024 roku

WSPIERANIE INICJATYW PORADNICZYCH (WIP) w 2024 roku

„Wsparcie Inicjatyw Poradniczych (WIP)” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033, realizowany przez partnerstwo 4 organizacji: Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Żywiecką Fundację Rozwoju i Fundację Nauka dla Środowiska.

Celem programu WIP jest wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu, który umożliwi wsparcie grup poradniczych, które prowadzą doradztwo w obszarze: prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim oraz zawodowym.

Program jest realizowany na terenie całej Polski, przy czym każdy Operator obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, aby zapewnić równy dostęp do programu wszystkim zainteresowanym podmiotom.

  • Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i kujawskopomorskie. Adres strony www.wiatrakimazur.org.pl/program-wip  
  • Fundacja Fundusz Lokalny SMK: podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie. Adres strony www.fundacjasmk.pl  
  • Żywiecka Fundacja Rozwoju: śląskie, opolskie, łódzkie i dolnośląskie. Adres strony www.zfr.org.pl
  • Fundacja Nauka dla Środowiska: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Adres strony www.ndsfund.org  

W ramach Programu WIP przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 15.000,00 zł. Pula środków u każdego z operatorów wynosi 66.000 zł.

Termin trwania naboru: od 3 do 30 czerwca 2024 r. 

Więcej informacji i dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronach internetowych operatorów.

Zapraszamy
Zespół WIP