Aktualności

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

UOZ.II.8141.11.21                                                                           

Dynów, dnia 24.11.2021 r.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057).

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Dynów. Nadmieniam przy tym, że niniejszy projekt programu został umieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów.

Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 10 grudnia 2021 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku w godzinach od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700 od do 1500.

Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wiśniowska
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wiśniowska
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 24.11.2021
Publikacja informacji 24.11.2021
Aktualizacja informacji 25.11.2021 09:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 25.11.2021 09:45 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 25.11.2021 09:42 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 25.11.2021 09:42 Publikacja 1