Aktualności

Wyniki weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Zespół ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Dynów na 2020 rok, powołany Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 12 sierpnia 2019 r. dokonał weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

W załączeniu informacja Zespołu.


Informacja

Zespołu ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Dynów na 2020 rok powołanego Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 12 sierpnia 2019 r. o przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok i dokonanej ocenie.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji (oceny merytorycznej) zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok, Zespół informuje:

  1. Liczba zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok- 11 zgłoszeń.
  2. Lista projektów dopuszczonych do głosowania (ppkt 1) oraz lista projektów odrzuconych (ppkt 2):

 

1. Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Lp.

Nr projektu

Nazwa projektu

Kwota projektu

Opis projektu

Uwagi (uzasadnienie)

1

4

Zakup zadaszenia konstrukcji scenicznej MOK w Dynowie na realizację wydarzeń kulturalnych w plenerze

50.000,00 zł.

Zakup zadaszenia konstrukcji scenicznej.

Projekt spełnia wymogi formalne i jest możliwy do realizacji.

2

5

Plac zabaw dla dzieci

50.000,00 zł.

Utworzenie placu zabaw przy szkole ul. Bartkówka 105.

Projekt spełnia wymogi formalne i jest możliwy do realizacji.

 

3

6

Linowy plac zabaw dla dzieci

50.000,00 zł.

Utworzenie linowego placu zabaw dla dzieci przy budynku OSP na Osiedlu Bartkówka.

Projekt spełnia wymogi formalne i jest możliwy do realizacji.

 

4

7

Plac zabaw przy Parku Miejskim- renowacja i ulepszenie

35.000,00 zł

Ulepszenie placu zabaw poprzez naprawę sprzętu, odnowę drewnianych konstrukcji, dosypanie piasku oraz zakup i montaż nowych urządzeń.

Projekt spełnia wymogi formalne i jest możliwy do realizacji.

 

5

11

Plac zabaw dla dzieci i młodzieży

50.000,00 zł.

Wyposażenie przenośnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży do wykorzystania na imprezach organizowanych przez MOK, szkoły, organizacje sportowe i inne na terenie miasta Dynowa.

Projekt spełnia wymogi formalne i jest możliwy do realizacji.
 

 

2. Lista projektów odrzuconych

Lp.

Nr projektu

Nazwa projektu

Kwota  projektu

Opis projektu

Uwagi (uzasadnienie)

1

1

Budowa skateparku w Dynowie

50.000,00zł.

Budowa skateparku.

Projekt nie spełnia wymogów formalnych – brak kosztorysu, brak wskazanej lokalizacji oraz określenia zakresu rzeczowego.

2

2

Poznaj historię dynowskiego kowalstwa i pracy w rolnictwie

50.000,00zł.

Budowa muzeum p.n. ,,Dynowska Stara Kużnia”- umożliwiającego prezentację zgromadzonych narzędzi kowalskich, wyposażenia, uprzęży konnych oraz innych zabytkowych narzędzi pracy rolników.

Założenia projektu przewidują jego realizację na działce prywatnej.

3

3

Osiedle nr 3

50.000,00zł.

Zakup tablicy projekcyjnej w kaplicy cmentarnej przy ul.Przemysłowej oraz dobudowa opaski bezpieczeństwa przy ul. Sikorskiego (ok. 10 mb).

Brak możliwości realizacji zgłoszonego zadania w części.

Planowana inwestycja nie jest możliwa do realizacji ze względu na prawo własności (lokalizacja opaski bezpieczeństwa na drodze powiatowej).

4

8

Remont stadionu w Dynowie, na co składa się wymiana siedzisk, wymiana boksów dla zawodników rezerwowych oraz wymiana bramek piłkarskich i montaż piłkochwytów na stadionie w Dynowie przy ul. Ożoga 11

50.000,00zł.

Remont stadionu obejmujący zakup i montaż: siedzisk stadionowych   (300 szt.), dwóch boksów 12-osobowych dla zawodników rezerwowych, bramek piłkarskich (2szt.), piłkochwytów
(2 szt.).

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok planowane są wydatki na wykonanie remontu trybun oraz zakupu wyposażenia stadionu miejskiego w Dynowie w wysokości do 50 tys. zł. Projekt pokrywa się z zadaniami planowanymi do realizacji przez miasto na rok 2020. 

5

9

Budowa szaletów miejskich WC

50.000,00zł.

Odbudowa szaletów miejskich w dawnej ich lokalizacji.

Projekt nie spełnia wymogów formalnych- brak kosztorysu. Realizacja zadania wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym m.in. z Konserwatorem Zabytków oraz Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Szacowany termin realizacji zadania przekracza jeden rok budżetowy.

6

10

Muzeum kolejnictwa PKP wąski tor

50.000,00zł.

Muzeum kolejnictwa PKP wąski tor na stacji PKP Dynów (wykorzystanie istniejącego budynku na stacji PKP na potrzeby muzeum i istniejących urządzeń kolejki wąskotorowej, parowozowni, zwrotnic, rozjazdów, lokomotywy, wagonów).

Projekt nie spełnia wymogów formalnych- brak kosztorysu, teren nie jest własnością Gminy Miejskiej Dynów. Zadanie nie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

Dynów, dnia 27.08.2019 r

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Dynów w terminie 3 dni od daty opublikowania listy projektów osobie zgłaszającej projekt, który nie został dopuszczony do głosowania przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Burmistrza Miasta.