Aktualności

X sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

X sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 1 października 2015 roku (czwartek) o godz.14:00 w  sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2 odbędzie się X sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.    

Porządek obrad:
 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad IX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

    
Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam