Aktualności

XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz.1900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam