Aktualności

XLV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

 Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2022 roku ( środa) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.       

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.– Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynówna lata 2022-2032.
 8. Podjęcie uchwaływ sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów