Aktualności

XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 7:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów