Aktualności

XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (,,przebudowa drogi wojewódzkiej- budowa chodnika w miejscowości Harta”).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (,,odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej- ul. Karolówka”).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2021 rok.
13. Przedstawienie planów pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2021 rok.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów