Aktualności

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.      

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 w Dynowie przy ul. 1 Maja.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów