Aktualności

XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) o godz.1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.    

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017-2025.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam