Aktualności

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 13 sierpnia 2021 roku (piątek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.      

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. – Rozwój odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów