Aktualności

XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.    

Porządek obrad:

1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4.    Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynów.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miasta Dynów.
10.    Sprawy różne i wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów