Aktualności

Zakup węgla na preferencyjnych zasadach za pośrednictwem Gminy Miejskiej Dynów

Burmistrz Miasta Dynów informuje, iż osoby zainteresowane kupnem węgla na preferencyjnych zasadach proszeni są do złożenia stosownego wniosku.


Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Dynów,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz dostarczyć:

 • za pomocą platformy e-PUAP
 • przesłać na adres:
  Urząd Miejski w Dynowie
  ul. Rynek 2
  36-065 Dynów,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 4
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku zostaniesz wezwany(a) do złożenia poprawnie podpisanego wniosku.