Aktualności

Zaproszenie na spotkania informacyjno - konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie zaprasza na spotkania osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w zakresie konkursów na:

  •  Podejmowanie Działalności Gospodarczej - Premie 60.000,00 zł
  •  Rozwój Działalności Gospodarczej - Refundacja maks. do 300.000,00 zł

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • Gmina Dynów -  05. X. 2016, godz. 16.00, Sala Narad Urzędu Gminy Dynów
  • Miasto Dynów - 05. X. 2016, godz. 18.00, Sala Narad Urzędu Miasta Dynów
  • Gmina Dubiecko - 10. X. 2016, godz. 16.00, Sala GOK w Nienadowej
  • Gmina Krzywcza - 11. X. 2016, godz. 16.00, Świetlica Wiejska w Krzywczy
  • Gmina Jawornik Polski - 12. X. 2016, godz. 17.00, Zespół Pałacowo -Parkowy w Hadlach Szkl.
  • Gmina Markowa - 13. X. 2016, godz. 16.00, Centrum Kultury Gminy Markowa
  • Gmina Rokietnica - 14. X. 2016, godz. 16.00, Sala Narad Urzędu Gminy  Rokietnica

Spotkania są organizowane w ramach kampanii informacyjnej, której celem jest nabywanie i podnoszenie wiedzy związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rozwijaniem umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym dla grup osób z grup defaworyzowanych tj. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, nieposiadający kwalifikacji zawodowych, młodzież i osoby powyżej 50 roku życia.