Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Dynów


Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać najpóźniej do godziny 7:30
w zabudowie jednorodzinnej przed posesję -  4 października 2019,
w zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów, przy altankach śmietnikowych – 19 października 2019.