Aktualności

Zmiana cen wody i ścieków na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie  przypomina, że na mocy Decyzji nr RZ.RET.070.1.50.2018.PS z dnia 02.05.2018 r. oraz Postanowienia nr RZ.RET.070.1.50.2018.PS z dnia 15.05.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie od dnia 26.05.2019 roku ulegają zmianie stawki za wodę i ścieki na terenie Gminy Miejskiej Dynów .

Szczegółowe informacje na stronie: www.zgk.dynow.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI oraz w zakładce: DLA MIESZKAŃCÓW/Woda i kanalizacja