Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół w naszym mieście.
Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.
Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej.
Rodzicom życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu – dzieci i młodzieży.
 
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak