Informacje dla NGO

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

22-03-2024
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa 12/0050/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

29-02-2024
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Dynów, w zakresie rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i ...
czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2024 roku

09-02-2024
BURMISTRZ MIASTA DYNÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024r. na terenie miasta Dynów.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2024 roku

Rządowy Program Klub - edycja 2024

02-02-2024
Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie informuje, że wkrótce ogłoszony zostanie termin otwarcia nowego naboru do Rządowego Programu Klub - edycja 2024. Program umożliwia pozyskanie przez stowarzyszenia sportowe dofinansowania
czytaj więcej o: Rządowy Program Klub - edycja 2024

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

03-11-2023
Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

15-02-2023
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 3/0050/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

13-01-2023
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Dynów, w zakresie rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i ...
czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2023 roku

05-01-2023
BURMISTRZ MIASTA DYNÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023r. na terenie miasta Dynów.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2023 roku