Informacje dla NGO

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

15-02-2023
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 3/0050/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

13-01-2023
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Dynów, w zakresie rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i ...
czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2023 roku

05-01-2023
BURMISTRZ MIASTA DYNÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023r. na terenie miasta Dynów.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2023 roku