Rodzina 500+

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"
Wniosek będzie można otrzymać w siedzibie MOPS Dynów (pok. nr 3). Można go również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Dynów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

 

Uwaga na fałszywe strony "Rodzina 500 plus"


W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus" są strony:
•    Rodzina500plus.gov.pl
•     Obywatel.gov.pl
•     Oficjalne strony ministerstw
Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.
W związku z powyższym proszę o zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz prowadzonych przez Państwa stronach internetowych

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Małgorzata Dankowska


Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?