Aktualności

Kolejne konsultacje społeczne za nami

W dniu 2 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie odbyły się kolejne konsultacje  społeczne / warsztat projektowy z Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023, w których uczestniczyli mieszkańcy Dynowa.

W ramach spotkania zaprezentowano i ponownie skonsultowano wstępnie wyznaczony obszar zdegradowany / rewitalizowany na terenie Dynowa  z uwzględnionymi uwagami po konsultacjach z dnia 05.03.2017 r., omówiono stan prac nad programem, omówiono aktualne wytyczne dotyczące projektów rewitalizacyjnych, zaprezentowano propozycje projektów
z uwzględnionymi uwagami po konsultacjach i przeprowadzono ich konsultację, omówiono możliwości realizacji projektów i kwestionariusz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do LPR.

Obecnie trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. O ich przebiegu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania.