Aktualności

Komunikat w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2018r.

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/207/17 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 stycznia 2018 r. stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  •  jeśli właściciel nieruchomości nie prowadzi segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane – ponosi opłatę w wysokości: 20,00 zł od osoby miesięcznie,
  • jeśli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – ponosi opłatę w wysokości: 11,00 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Ponadto informuję, iż w pokoju nr 4 (parter) istnieje możliwość odbioru zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta Dynowa