Aktualności

Pogórzańska Nuta 2017 - Zaproszenie

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i  Wojewódzki Dom Kultury zapraszają po raz  XXVI na  Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów  Ludowych „Pogórzańska Nuta”, który będąc eliminacjami do 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą, stał się najważniejszą na Podkarpaciu biesiadą muzyki ludowej. Przegląd odbędzie się 21 maja 2017 roku od godz.14.00 na scenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”  przy ul. Plażowej 9 w Dynowie.

„Pogórzańska Nuta”,  to spotkanie z muzyką ludową wielu form prezentacji: kapel, zespołów śpiewaczych, solistów śpiewaków i instrumentalistów- od najmłodszych po sędziwych wiekiem   mistrzów muzyki ludowej. Przegląd ten gromadzi rok rocznie ponad 200 osób/ ponad 30 prezentacji/, z różnych, nawet  najbardziej oddalonych zakątków naszego województwa. Świadczy to o tym, że Dynów zasłużył sobie na tak ważną dla kultury Podkarpacia imprezę.

Jurorami „Pogórzańskiej Nuty” będą wybitni znawcy tematu:
Przewodniczący – Jerzy Dynia – muzyk, folklorysta, członek międzynarodowej grupy ekspertów ds. folkloru C.I.O.SSS
Członkowie Jury:
- Jolanta Danak-Gajda – redaktor Polskiego Radia Rzeszów, etnomuzykolog
- Maria Kula – etnograf, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Wszyscy rekomendowani przez Jurorów do reprezentowania Podkarpacia na Festiwalu w Kazimierzu  n/Wisłą, rok rocznie zostają laureatami głównych nagród, w tym reprezentanci Dynowa wielokrotnie.

                                   

Zapraszamy do Dynowa,
Dyrektor MOK w Dynowie
Aneta Pepaś-Skowron
Kontakt: 724-999-888