Aktualności

X OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU
Dynów - 26 stycznia 2018 r. (piątek)

X OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU
Dynów - 26 stycznia 2018 r. (piątek)

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Dynowa
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy Kultury” przy Liceum Ogólnokształcących w Dynowie
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie
Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Wspólnota Drzewo Oliwne

Program:
10:00–12:00 Spotkanie dla młodzieży i mieszkańców Dynowa

  • Powitanie gości: Elżbieta Klaczak Łach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Zygmunt Frańczak, burmistrz Dynowa, dr Andrzej Stankiewicz, prezes TPD
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Wielobarwny Dynów – czyli dlaczego powstało Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy Kultury”, słowo wstępne Maciej Jurasiński
  • Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy Kultury”
  • Wspomnienia Luci Retman (Izrael-Hajfa), ocalonej z Holokaustu urodzonej w Dynowie oraz Samuela, Tamary i Rachel Halpern (Izrael, USA), Dawida Ringlera (Izrael) i innych ocalonych oraz ich rodzin
  • Montaż słowno muzyczny, przygotowany przez młodzież skupioną w Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy Kultury” w Dynowie
  • Zwiedzanie wystawy pt. Twarze Dynowa, autorstwa Niny Talbot (Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, ul. 1 go Maja 17)

12:30–14:00 Wizyta w Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie pod hasłem: „Holokaust - nigdy więcej”

  • Przywołanie tragedii żydowskich mieszkańców Dynowa i uczczenie ich pamięci
  • Degustacja potraw koszernych (Centrum Historii Żydów Polskich w Dynowie, ul. Łazienna 70)

14:00–14:30 Wizyta na żydowskim cmentarzu i oddanie czci pomordowanym (Nowy cmentarz żydowski w Dynowie, ul. Karolówka)

Kontakt:
Urząd Miasta Dynowa, 16 6521093, urzad_miasta@dynow.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 16 6521806, mok@dynow.pl
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, 16 6521077, lodyn9@poczta.onet.pl
Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy Kultury” przy Liceum Ogólnokształcących w Dynowie, 668131318, maciej.jurasinski@gmail.com
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowskiej, 602696128, asdstankiewicz@poczta.onet.pl
Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie, 880770418, 792888849, pini3537@gmail.com