Aktualności

XXXIII uroczysta sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 11 listopada 2017 roku (sobota) o godz.1200 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, przy ul. Szkolnej 11 odbędzie się XXXIII uroczysta sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Referat okolicznościowy.
4. Program artystyczny.
5. Nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa”, ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam