Aktualności

XXXV sesja nadzwyczajna Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXV  sesja nadzwyczajna Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam