Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

 1. osobom  posiadającym ważną kartę Dużej Rodziny,
 2. seniorom po ukończeniu 65 roku  życia,
 3. osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawna zostało przyznane świadczenie  z pomocy  społecznej na podstawie ustawy   o pomocy społecznej,
 4. kombatantom i weteranom,
 5. osobom, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w  sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Co może obejmować nieodpłatna pomoc prawna

 1. Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach,
 2. Przedstawienie propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. Pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym  do udzielenia pomocy prawnej,
  ( nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawnionamoże wnioskować o ustanowieniepełnomocnikaz urzędu),
 4. Sporządzenie projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub    o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Gdzie można uzyskać  nieodpłatna pomoc prawną?

 1. Najbliższy punkt – Urząd Gminy Dynów – ul. Ks. Józefa Ożoga 2 (parter, pokój nr 2)

  - Poniedziałek:od godz. 14:00 do 18:00,
  - Wtorek:od godz. 7:30 do 11:30,
  - Środa: od godz. 14:00 do 18:00,
  - Czwartek:od godz. 7:30 do 11:30,
  - Piątek:od godz. 14:00 do 18:00.

 2. w każdym innym punkcie na terenie całego kraju - spis punktów www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na BIP Starostwa Powiatowego  w Rzeszowie -  bip.powiatrzeszow.pl

Spot informacyjny - Nieodpłatna pomoc prawna