Sobota, 5 Wrzesień 2015r. imieniny: Doroty, Justyna, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH PROW 2014-2020! (2015-09-05)

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko - Dynowskie” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym informujemy, że w miesiącu wrześniu planujemy przeprowadzić cykl spotkań ze społecznością lokalną w każdej z gmin wchodzących w skład LGD, w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania będą mieć charakter otwarty, warsztatowy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie długotrwałej suszy (2015-09-03)

W związku z długotrwałą suszą na terenie Gminy Miejskiej Dynów, Burmistrz Miasta Dynów z dniem 03 września 2015 r. uaktywnia prace Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołanej zarządzeniem Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r.

DYNOWSKIE ŚWIĘTO PLONÓW 2015 - Zaproszenie (2015-08-10)

Burmistrz Miasta Dynowa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie mają zaszczyt zaprosić na Dynowskie Święto Plonów które odbędą się w niedzielę 16 sierpnia 2015 r., na terenie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" przy ul. Plażowej w Dynowie.

IX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. (2015-07-30)

Zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2015 roku (środa) o godz.12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Uroczyste otwarcie dynowskiego Rynku po rewitalizacji. (2015-07-17)

Realizowana od roku 2012, ważna dla poprawy wizerunku Miasta, inwestycja, została ostatecznie zakończona i protokolarnie odebrana 29 maja 2015 r. Była ona realizowana w ramach projektu rewitalizacyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jej całkowity koszt wyniósł ponad 11mln 200 tys. złotych, w tym środki pozyskane – 8 mln 300 tys. złotych.
W dniu 12 lipca odbyło się jej uroczyste otwarcie i poświęcenie. Na tę uroczystość zaproszono przedstawicieli podmiotów i instytucji, których działania miały znaczący udział w jej realizacji, a także tych, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój Miasta.

Zapraszamy do korzystania z Parku Miejskiego przy ul. Dworskiej w Dynowie. (2015-07-15)

Burmistrz Miasta Dynowa serdecznie zaprasza do korzystania z rewitalizowanego Parku Miejskiego przy ul. Dworskiej w Dynowie. W ramach rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie wykonano prace polegające na urządzeniu terenów zielonych, instalowaniu małej architektury (montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych, wykonano dwa place zabaw – jeden dla dzieci młodszych, drugi dla dzieci starszych.

XLIX DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO 2015 - PROGRAM (2015-07-03)

Miejski Ośrodek Kulury w Dynowie zaprasza na XLIX DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO 2015

REWITALIZACJA MIASTA DYNÓW ZAKOŃCZONA ! (2015-07-01)

W lipcu 2012 r. Miasto rozpoczęło inwestycję polegającą na pracach rewitalizacyjnych mających na celu poprawę jego wizerunku i funkcjonalności. Realizacja tak dużej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Miejską Dynów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.