Sobota, 19 Kwiecień 2014r. imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Bezpłatna zbiórka odpadów problemowych na terenie miasta Dynowa (2014-04-10)

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że Gospodarka Komunalna w Błażowej w dniach 25 i 29 kwietnia 2014 r. przeprowadzi bezpłatnie na terenie miasta Dynowa zbiórkę odpadów problemowych...

Zawarto umowę partnerską w ramach Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia ! (2014-03-20)

13 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku miało miejsce spotkanie, które dotyczyło podpisania umowy partnerskiej oraz powołania Rady Partnerów jako organu wspierającego Powiat Przeworski (Lidera) w ramach przedsięwzięcia pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W spotkaniu brało udział 12 Partnerów tj. jednostek samorządu terytorialnego obejmującego Przeworsko – Dynowski Obszar Wsparcia.

XLIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-03-14)

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2014 r. (piątek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynerii w Rzeszowie
(2014-03-12)

Z uwagi na niekorzystną sytuacją epizootyczna w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Polski (dwa przypadki afrykańskiego pomoru świń stwierdzone u dzików w województwie podlaskim) oraz ryzykiem rozprzestrzenienia się choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie przypadków, w których doszło do zabicia dzików w wyniku kolizji drogowych na terenie powiatu rzeszowskiego.

Ogłoszenie o wyborze ofert (2014-03-10)

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:...

Ogłoszenie o wyborze ofert (2014-03-06)

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 390/14 z dnia 4 lutego 2014 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2014 roku przyznano dotację dla...

OGŁOSZENIE w sprawie OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI DOMOWYMI – ETAP III. (2014-02-22)

GMINA MIEJSKA DYNÓW PRZYSTEPUJE W MARCU BIEŻĄCEGO ROKU DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI DOMOWYMI – ETAP III. ZAKRES TERYTORIALNY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BĘDZIE OBEJMOWAŁ NASTEPUJACE ULICE: PIŁSUDSKIEGO, WĄSKĄ, WUSKI, GŁĘBOKĄ, ROGOZÓW, JAKLÓW, KAROLÓWKĘ, KOLEJOWĄ, ŁAZIENNĄ, PODWALE, SANOWĄ, WIERZBOWĄ, BŁONIE, GRUNWLADZKĄ (OD POTOKU ULENKA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ PRZEMYŚL-DOMARADZ),WĘGIERSKĄ,GAJOWĄ, ZARZEKI, DZIAŁOWĄ, IGIOZĘ, SKIORSKIEGO (OD UL.DZIAŁOWEJ DO BUDYNKU REZMIZY OSP), PODGÓRSKĄ,DWORSKĄ.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014 – 2020
(2014-02-06)

Urząd Miejski w Dynowie uprzejmie informuje przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, iż w dniu 28 stycznia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (fundusze Unii Europejskiej) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.