Środa, 1 Październik 2014r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH - OBWIESZCZENIE (2014-09-23)

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że Gospodarka Komunalna w Błażowej w dniu 1 października 2014 r. (środa) przeprowadzi bezpłatnie na terenie miasta Dynowa zbiórkę odpadów problemowych.

XLVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-09-12)

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „STUDIUM KOMUNIKACYJNE PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-09-10)

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „STUDIUM KOMUNIKACYJNE PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA„ (2014-09-10)

Zapraszamy mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne z udziałem eksperta w dniu 18 września 2014 r. w godzinach od 12:30 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Dynowie. Dokument podlegający konsultacjom tj. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.

Dotacja WFOŚiGW na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dynowie. (2014-08-27)

W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP na sprzęt oraz wyposażenie, złożone zostały wnioski do WFOSiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek. Kwota jaką pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu oraz wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej wynosi: 28143,47 złotych, natomiast wkład własny Gminy wynosi: 7035,87 zł. Łączna wartość zadania - zakupionego sprzętu i wyposażenia to 35179,34 zł.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA (2014-08-25)

Zapraszamy mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne z udziałem eksperta w dniu 28 sierpnia 2014 r. w godzinach od 9:00 do 10:30 w Urzędzie Miejskim w Dynowie.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-08-20)

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Dynowskie Święto Plonów - Praca ziemi, słońca i ludzi zamknięta w kromce chleba (2014-08-19)

Tuż po „zielnej” 17 sierpnia br. odbyły się w Dynowie tradycyjne dożynki. Po uroczystej mszy świętej w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca, korowód dożynkowy wieńców na czele ze starostami, władzami miasta, gośćmi i mieszkańcami Dynowa przy muzyce DYNOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, przeszedł na teren Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.