Aktualności

CZĘŚĆ UMÓW NA MIESZKANIA PODPISANA!

CZĘŚĆ  UMÓW  NA  MIESZKANIA  PODPISANA!

W dniu  17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie w ramach zadania budowy budynku wielorodzinnego realizowanego przez SIM PODKARPACIE podpisywane były  umowy partycypacji pomiędzy SIM Podkarpacie, a przyszłymi najemcami budowanych lokali mieszkalnych.
Kolejnym etapem realizowanej inwestycji będzie ogłoszenie przetargu, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które planowane są na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku.