Informacje TOP5

 1. Dofinansowanie dla Miasta Dynów na realizację inwestycji drogowych
 2. Spotkania z mieszkańcami osiedli Miasta Dynów - sprawozdanie
 3. Tour de Pologne w Dynowie – umowa podpisana!
 4. Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (modernizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie- etap-I- podpisanie umowy
 5. Dynów Solidarny z Ukrainą - jesteśmy z WAMI

Wiadomości

 • Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021r.

  01-06-2022
  Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Miasta Dynów przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021 r.
 • XL sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

  01-06-2022
  Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zobacz także:

Zobacz także: