Aktualności

Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla Nr 3

15-02-2019
Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Osiedla Nr 3 na zebranie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2019 r. (niedziela) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
czytaj więcej o: Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla Nr 3

Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla Nr 2

14-02-2019
Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Osiedla Nr 2 na zebranie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
czytaj więcej o: Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla Nr 2

Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla Nr 1

14-02-2019
Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Osiedla Nr 1 na zebranie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
czytaj więcej o: Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla Nr 1

Ogłoszenie – zmniejszenie ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

14-02-2019
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z rozpoczęciem nowego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Dynowie jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. W związku z powyższym nie będą przyjmowane...
czytaj więcej o: Ogłoszenie – zmniejszenie ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

14-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

07-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu