Tłumacz języka migowego

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Dynowie

Urząd Miejski w Dynowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu w Dynowie.

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Urząd Miejski w Dynowie), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia do:

Pana Wojciecha Barańskiego – Sekretarza Gminy
telefonicznie: nr tel. 16 6521 093, fax. 16 6521 113, email:
lub listownie: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów.