Dynowski Kwartalnik Samorządowy

Szanowni Mieszkańcy Dynowa,

w naszym pięknym Mieście dzieje się coraz więcej, jednak nie każdy z nas ma możliwość i czas zdobyć informację z tzw. „pierwszej ręki” o tym co w „lokalnej trawie piszczy”. I to właśnie w trosce o to, aby Dynowianie mieli wiedzę o pracy władz samorządowych wraz z nadejściem 2017 roku podjęto decyzję o tym, że co kwartał, trafi do Państwa Dynowski Kwartalnik Samorządowy (DKS).

Jako Radny Rady Miasta, od ponad dwóch lat, ale i dużo wcześniej obserwuję, że często w sprawach istotnych dla Dynowa i jego mieszkańców, np. dotyczących budowy obwodnicy Miasta czy wcześniej, przy rewitalizacji naszego rynku, „plotka goniła plotkę”, że zasłyszana, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością informacja, stawała się w obiegu faktem, który trudno było potem sprostować. DKS ma na celu informować Państwa o tym co ważne, podawać fakty, wyjaśniać kwestie związane z życiem Dynowa.

Liczę na Państwa uwagi oraz pytania, które można wysyłać pod adres e-mailowy:

Wszystkim Mieszkańcom Dynowa życzę wielu ciekawych informacji i wniosków wyniesionych z lektury Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego.

Redaktor Naczelny
Michał Zięzio

Dynowski Kwartalnik Samorządowy 2017

Nr 2/1
kwiecień - czerwiec  2017

w numerze m.in:

 • 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dynowie
 • 3. Dynowska ZaDyszka już za nami!
 • Informacje Burmistrza Miasta
 • XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”
 • Setne urodziny Pani Aleksandry Pyrcz
 • 25 lat istnienia Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie
 • Zespół Szkół w Dynowie – Przyjazna Szkoła na wyciągnięcie ręki!
 • W otoczeniu Króla i fontanny – Majówka Miejskiego Ośrodka Kultury na dynowskim Rynku
 • Maria Gorazdowska – zapomniana dynowska nauczycielka

Wersja PDF

Nr 1/1
stryczeń - marzec  2017

w numerze m.in:

 • Informacje Burmistrza Miasta
 • Inwestycje drogowe
 • Spotkania z Mieszkańcami
 • Wiosenne porządki
 • Dzień Holokaustu
 • Upamiętnienie ofiar II wojny światowej
 • Jubileusz pożycia małżeńskiego – „Złote Gody” w Dynowie
 • Setne urodziny Pani Józefy Raczyckiej
 • Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017–2023 (LPR)
 • Pierwsza siedziba Towarzystwa Zaliczkowego w Dynowie

Wersja PDF