Radni Rady Miasta

Skład osobowy Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

HADAM Ewa - Przewodnicząca Rady Miasta
GOŁĄB Kazimierz - Wiceprzewodniczący
KĘDZIERSKI Andrzej
KRUPA Piotr
MAZUR Krystyna
MIKOŚ Józef
MRYCZKO Roman
NOWAK Roman
PAWŁOWSKI Grzegorz
SIRY Marek
ŚLEMP Józefa
ŚMIETANA Andrzej
TOCZEK Wacław
WOLAŃSKI Wojciech
ZIĘZIO Michał