Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne dla Miasta Dynowa

L.p. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 Pobierz dokument (pdf)
2 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 Pobierz dokument (pdf)
3 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DYNÓW NA LATA 2007 – 2013 Pobierz dokument (pdf)
4 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA DYNÓW Pobierz dokument (pdf)
5 Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
6 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
7 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
8 Studium komunikacyjne Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
9 Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia Pobierz dokument (pdf)
10 Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 Pobierz dokument (pdf)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 16:22
Aktualizacja informacji 22.08.2017 11:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.08.2017 11:55 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 10.01.2017 08:33 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 16:23 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 16:22 Publikacja 1