Komisje

Rada powołuje następujące komisje stałe:

  1. Komisję Rewizyjną,
  2. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
  3. Komisję Spraw Społecznych.

Do zadań Komisji w zakresie spraw, dla których zostały powołane należy w szczególności:

  1. Kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kompetencji danej komisji,
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
  3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
  4. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej Komisji określonych w jej regulaminie,
  5. Badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy w zakresie kompetencji komisji,
  6. Badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Burmistrza i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji określonej w jej regulaminie.

 

Ponadto na terenie Gminy Miejskiej Dynów  funkcjonuje powoływana Zarządzeniem Burmistrza Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Odpowiedzialny za treść informacji Joanna Jarosz
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 12:36
Aktualizacja informacji 17.11.2017 09:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 17.11.2017 09:44 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 26.08.2016 08:40 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 12:39 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 12:36 Publikacja 1