Przetargi i zamówienia publiczne

Aktualne postępowania
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
SG.271.8.2020 2020-07-20 10:00 Budowa kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki San wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Bartkówka w Dynowie i podłączenie budynków użyteczności publicznej.
SG.271.7.2020 2020-06-01 10:00 Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie – współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
SG.271.6.2020 2020-05-11 10:00 Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie ( ul. Szkolna) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
SG.271.5.2020 2020-04-15 10:00 Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie ( ul. Szkolna) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
SG.271.2.2020 2020-02-27 10:00 Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie ( ul. Szkolna) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.