Profil Zaufany ePUAP - Punkt Potwierdzania

Profil Zaufany ePUAP - Punkt Potwierdzania


PUNK POTWIERDZANIA - PROFILU ZAUFANEGO ePUAP

Urząd Miejski w Dynowie
ul. Rynek 2, (pok. 12 - I piętro)
36-065 Dynów

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, 
Informacja telefoniczna - 16 65 21 093 lub 16 888 90 46


Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

 1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
 2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 3. Udać się do jednego z wybranych urzędów: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu (zapraszamy do naszego urzędu).
 • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
 • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
 • identyfikator użytkownika
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

 

Wszelkich informacji w zakresie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP, udziela:

Jan Prokop - pok. 12 (I piętro) - tel. (16) 888-90-46


Jakie są korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?

 • Profil zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzysta­nia z dodatkowych urządzeń
 • Profil zaufany jest bezpłatny
 • Profil zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw admini­stracyjnych bez wychodzenia z domu
 • Profil zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli
 • Profil zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia


 

Profil zaufany:

 • za darmo, tylko jedna wizyta w urzędzie
 • dostępny dla wszystkich, którzy założą konto na portalu ePUAP
 • wydawany na okres 3 lat,
 • wydawany jest dla osoby, nie dla firmy, dlatego też możliwość jego wykorzystania w kontaktach z administracją publiczną ciągle wzrasta.

Dzięki profilowi zaufanemu PRZEDSIĘBIORCA może załatwić takie sprawy jak:

 • uzyskanie wpisu do CEIDG czyli założenie własnej działalności gospodarczej razem 
  z wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON bez wychodzenia z domu!
 • dokonanie zmiany w zakresie prowadzonej działalności
 • dokonanie zawieszenia jak i zakończenia prowadzonej działalności
 • złożenie deklaracji podatkowych przez internet (e-Deklaracje)
 • załatwienie spraw dostępnych na platformie PUE ZUS (np. rozłożenie składek na raty, dokonanie zgłoszeń do ubezpieczeń)

Dzięki profilowi zaufanemu OBYWATEL może załatwić takie sprawy jak:

 • wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
 • przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
 • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • skargi, wnioski i zapytania do urzędu

więcej usług na www.epuap.gov.pl


Gdzie wykorzystasz swój Profil Zaufany wPUAP