Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Dynów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Dynowa wraz z BIP Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.dynow.pl wraz z BIP Miasta Dynów jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część z zamieszczonych w serwisie dokumentów w formie plików PDF nie jest w całości dostępne cyfrowo.
  • Występują braki opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Umieszczono w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • Filmy – nagrania posiedzeń Rady Miasta Dynów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W Urzędzie Miasta Dynów dla strony dynow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa dynow.pl spełnia wymagania w 99,93%.
Wyeliminowani wskazanych w raporcie wad, barier nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Prokop, j.prokop@dynow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 6521 093 wew. 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.