Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Zarządzenie nr 2/0050/2022 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 14 stycznia 2022 r.

19-01-2022
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, sprzedaży przetargowej oraz pomieszczeń przeznaczonych na wynajem.
czytaj więcej o: Zarządzenie nr 2/0050/2022 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 14 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.20.2021 z dnia 18.01.2022r.

18-01-2022
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.20.2021 z dnia 18.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 z dnia 13.01.2022r.

13-01-2022
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 z dnia 13.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6131.64.2021 z dnia 10.01.2022r.

12-01-2022
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6131.64.2021 z dnia 10.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 z dnia 10.01.2022r.

10-01-2022
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 z dnia 10.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 z dnia 10.01.2022r.

10-01-2022
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 z dnia 10.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.22.2021 z dnia 04.01.2022r.

04-01-2022
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.22.2021 z dnia 04.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.111.6220.8.2021 z dnia 28.12.2021r.

29-12-2021
Działając na podstawie art.61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.111.6220.8.2021 z dnia 28.12.2021r.