Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie znak IPD.II.6733.17.2021 z dnia 08.10.2021 roku

08-10-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie znak IPD.II.6733.17.2021 z dnia 08.10.2021 roku

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie znak: AB.6740.15.4.2020 z dnia 27.09.2021 r.

04-10-2021
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie znak: AB.6740.15.4.2020 z dnia 27.09.2021 r.

Zarządzenie nr 42/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 16 września 2021 r.

22-09-2021
Zarządzenie nr 42/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 16 września 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia.
czytaj więcej o: Zarządzenie nr 42/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 16 września 2021 r.

Zarządzenie nr 41/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 16 września 2021 r.

22-09-2021
Zarządzenie nr 41/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 16 września 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia.
czytaj więcej o: Zarządzenie nr 41/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 16 września 2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie znak WOOŚ.442.1.2021.AD.2 z dnia 13.09.2021 roku

17-09-2021
Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie znak WOOŚ.442.1.2021.AD.2 z dnia 13.09.2021 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.16.2021 r. z dnia 09.09.2021 r.

09-09-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.16.2021 r. z dnia 09.09.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.13.2021 r. z dnia 30.08.2021 r.

30-08-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.13.2021 r. z dnia 30.08.2021 r.