Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.14.2021 r. z dnia 26.07.2021 r.

26-07-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie IPD.II.6733.14.2021 r. z dnia 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Dynowa na 2022 rok.

23-07-2021
Działając na podstawie § 4 ust 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/186/21 Rady Miasta Dynów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów, ogłaszam - nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Dynowa na 2022 rok.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Dynowa na 2022 rok.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2021 r. z dnia 22.07.2021 r.

22-07-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2021 r. z dnia 22.07.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2021 r. z dnia 12.07.2021 r.

12-07-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.202
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2021 r. z dnia 12.07.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.8.2021 r. z dnia 08.07.2021 r.

08-07-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.8.2021 r. z dnia 08.07.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2021 r. z dnia 05.07.2021 r.

05-07-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2021 r. z dnia 05.07.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 r. z dnia 29.06.2021 r.

29-06-2021
Działając na podstawie art.61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacj
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie GSK.III.6220.4.2021 r. z dnia 29.06.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2021 r. z dnia 29.06.2021 r.

29-06-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2021 r. z dnia 29.06.2021 r.