Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2021 r. z dnia 7.05.2021 r.

07-05-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2021.735 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2021 r. z dnia 7.05.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2021 r. z dnia 16.04.2021 r.

16-04-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2021 r. z dnia 16.04.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2021 r. z dnia 15.04.2021 r.

15-04-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2021 r. z dnia 15.04.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2021 r. z dnia 12.04.2021 r.

12-04-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2021 r. z dnia 12.04.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2021 r. z dnia 6.04.2021 r.

06-04-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2021 r. z dnia 6.04.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2021 r. z dnia 25.03.2021 r.

25-03-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2021 r. z dnia 25.03.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2021 r. z dnia 23.03.2021 r.

23-03-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2021 r. z dnia 23.03.2021 r.