Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.3.2017.PM.17 z dnia 23.11.2017r.


WOOŚ.4260.17.3.2017.PM.17

Rzeszów, dnia 23 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z wnioskiem Gminy Miejskiej Dynów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 22 listopada 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Dynowie".
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(-) Wojciech Wdowik
 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.11.2017
Publikacja informacji 27.11.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.11.2017 14:38 Publikacja 1