Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.12.2018r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 r.
na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.)

postanowienia znak: N-VIII.7820.1.52.2018
w sprawie usunięcia nieprawidłowościw przedłożonym projekcie budowlanym

w ramach postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.52.2018, prowadzonego na wniosek z dnia 08.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 23.11.2018 r.), Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Krajnika, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 566, w dniach pracy urzędu, w godzinach 10:00 - 14:00.

Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie l4-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 19.12.2018
Publikacja informacji 19.12.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 19.12.2018 08:18 Publikacja 1