Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.6.2016 z dnia 24.06.2016r.

RRG.III.6220.6.2016

Dynów, dnia 24.06.2016 r

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24.06.2016 r. na wniosek: P.P.U. „REK - FOL" Wacław Porzuczek, ul. Podwale 68, 36-065 Dynów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa hali z zapleczem socjalno-biurowym przeznaczonej do produkcji folii i opakowań foliowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „REK-FOL" w Dynowie na działce nr 1772/29 przy ul. Przemysłowej 11 w Dynowie".
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 24.06.2016
Publikacja informacji 27.06.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.06.2016 13:52 Publikacja 1