Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 1868/11 o pow. 0,0384 ha, z 8.06.2020r.


OGŁOSZENIE Z DNIA 08.06.2020 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

Ze na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 4a i 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2, art. 130 i art. 133 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Dynowa, obręb 0001 Dynów, jako działka nr 1868/11 o pow. 0,0384 ha,
która została objęta decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Odszkodowanie za prawo własności przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.06.2020
Publikacja informacji 08.06.2020

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 09.06.2020 13:48 Publikacja 1