Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5559/2 o pow. 0,0252 ha z 18.05.2020r.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 14.05.2020

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.227.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (przeznaczoną pod budowę obwodnicy Dynowa), położoną w obrębie 0001 Dynów, oznaczoną jako działka nr
5559/2 o pow. 0,0252 ha.
W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo rzeczowe do działki nr 5559/2 mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo, a także uzyskać informację o materiale dowodowym zebranym w sprawie pod numerem telefonu 16 678 50 51 wew. 213.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 18.05.2020
Publikacja informacji 18.05.2020

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 21.05.2020 07:49 Publikacja 1