Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i 59 – zgodnie z art. 546 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Wodne

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizujących inwestycje celu publicznego na terenie miasta Dynów wydanych na podstawie art. 50 i 59 – zgodnie z art. 546 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Wodne

Lp.

Nr decyzji

WZ – 6730

ULICP - 6733

Data wydania

Nazwa inwestycji

 

RJRP-II-7331/19/06

31.07.2006r.

Budowa budynków mieszkalnych i gospodarczo-garażowych na dz. 1865/1

1

RJRP-II-7331/35/09

09.12.2009r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynków gospodarczo-garażowych, studni, parkingu, drogi wewnętrznej na dz. 1880, 1868/6, 1868/7

2

RIRP-II-7331/46/09

23.12.2009r.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 5329/2

3

RJRP.7331/8/2010

20.07.2010r.

Budowa budynków mieszkalnych, studni, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, zjazdów z drogi powiatowej na dz. 5673/1, 5673/4, 5615

4

RJRP.7331/26/2010

14.09.2010r.

Przebudowa budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek usługowy pn. Centrum Historii Żydów Polskich na dz. nr 5667

5

RIRP.6730.14.2013

04.11.2013r.

Budowa dwóch budynków handlowych z niezbędnymi obiektami i rządzeniami towarzyszącymi na dz.5704/4, 5704/2, 5703

6

RIRP.6730.19.2013

14.10.2013r.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 1879

7

RIRP.6730.20.2014

18.03.2015r.

Budowa budynku usługowego, zjazdu drogowego z drogi wojewódzkiej nr 835, drogi wewnętrznej, placów manewrowych, studni, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na dz. 6010, 2000/12

8

RIRP.6730.11.2015

06.07.2015r.

Budowa budynku mieszkalno-usługowego na dz. nr 5682/6

9

RIRP.6730.2.2016

05.02.2016r.

Przeniesienie decyzji nr RIRP.6730.11.2015 z dn. 06.07.2015r.

10

RIRP.6733.8.2016

28.09.2016r.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. 6005/2) ul. Karolówka w Dynowie

11

RIRP.6730.33.2016

05.04.2017r.

Rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek zamieszkania zbiorowego pn. Dom Pielgrzyma oraz budowa dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe na dz. nr 5667/1, 5667/2

12

RIRP.6730.16.2017

29.08.2017r.

Budowa wiaty magazynowej, budynku socjalnego oraz zbiornika na nieczystości na dz. nr 5682/9

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 02.01.2019
Publikacja informacji 02.01.2019
Aktualizacja informacji 02.01.2019 15:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.01.2019 15:02 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 02.01.2019 11:45 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.01.2019 11:44 Publikacja 1