Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.13.2017
Tytuł Remont drogi dz. nr ewid. 2692/2 i 2692/1 w Dynowie ( obręb Bartkówka) w km 0+270 – 0+870, bocznej do ul. Bartkówka w Dynowie.
Data publikacji 2017-08-09
Termin składania ofert 2017-08-25 08:30
Termin otwarcia ofert 2017-08-25 09:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-08-09
Ogłoszenie o zamówieniu nr 566655-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. - (259,51 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2017-08-09

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 9 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 10 do SIWZ
2017-08-09

Załącznik Nr 11 do SIWZ
2017-08-09

Inne informacje
2017-08-25
Informacja z otwarcia ofert zlożonych do przetargu - (296,52 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-08-31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (442,76 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 09.08.2017
Publikacja informacji 09.08.2017
Aktualizacja informacji 05.08.2019 10:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 01.09.2017 09:42 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 25.08.2017 13:32 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 09.08.2017 14:53 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 09.08.2017 14:53 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 09.08.2017 14:48 Publikacja 1