Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na usługi na 2017 rok